प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना 2 हप्ता पहिले
27 Nov 2019 - 10:33:03
pdf View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्तावना आह्वानको सूचना 1 महिना पहिले
11 Nov 2019 - 12:03:02
pdf View Download
शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 6 महिना पहिले
10 Jun 2019 - 10:25:35
jpeg View Download
च्याउ विउ उत्पादन कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे 6 महिना पहिले
09 Jun 2019 - 07:39:13
jpeg View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे 6 महिना पहिले
09 Jun 2019 - 07:38:03
jpeg View Download
पुष्प विकास सहयोग कार्यक्रम २०७५ को नतिजा 6 महिना पहिले
07 Jun 2019 - 10:46:51
jpeg View Download
प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रबिधी बिस्तार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविदी 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 07:19:14
pdf View Download
सूचनाको हक सम्बन्धी एन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:55:02
docx View Download
अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:54:29
docx View Download
कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आवश्यक जानकारीहरु 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:53:18
docx View Download
उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कारका लागि आवेदन दिने कृषकहरुका लागि न्युनत्तम मापदण्ड, निवेदनको ढाँचा र निवेदनसंग भर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:52:46
docx View Download
बहुउपयोगी चिउरी, कल्की तथा नीम विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु र कार्ययोजनाको ढाँचा 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:51:57
docx View Download
आकश्मिक वाली संरक्षण कार्यविधि 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:50:43
pdf View Download
कार्यविधि 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:50:04
jpeg View Download
पुष्प विकास कार्यक्रम सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:56:00
docx View Download
च्याउको वीउ उत्पादन कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:55:23
docx View Download
गोब्रे च्याउ उत्पादनका लागि कम्पोष्ट मल बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:54:43
docx View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:53:48
PNG View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना -१ 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:51:51
jpg View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको कार्यबिधी 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:51:18
pdf View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र अनुसुची 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:50:11
docx View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानबारे थप जानकारी 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:45:53
jpeg View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:45:12
jpeg View Download
प्राविधिकधारका बिद्यालयका सहयोग कार्यक्रम पु:न सुचना 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:43:53
jpeg View Download
गोब्रे च्याउ बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको प्रश्ताव स्वीकृती सम्बन्धी सूचना 6 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:41:50
jpeg View Download