प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 4 महिना पहिले
10 Jun 2019 - 10:25:35
jpeg View Download
च्याउ विउ उत्पादन कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे 4 महिना पहिले
09 Jun 2019 - 07:39:13
jpeg View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे 4 महिना पहिले
09 Jun 2019 - 07:38:03
jpeg View Download
पुष्प विकास सहयोग कार्यक्रम २०७५ को नतिजा 4 महिना पहिले
07 Jun 2019 - 10:46:51
jpeg View Download
प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रबिधी बिस्तार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविदी 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 07:19:14
pdf View Download
सूचनाको हक सम्बन्धी एन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:55:02
docx View Download
अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:54:29
docx View Download
कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आवश्यक जानकारीहरु 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:53:18
docx View Download
उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कारका लागि आवेदन दिने कृषकहरुका लागि न्युनत्तम मापदण्ड, निवेदनको ढाँचा र निवेदनसंग भर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:52:46
docx View Download
बहुउपयोगी चिउरी, कल्की तथा नीम विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु र कार्ययोजनाको ढाँचा 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:51:57
docx View Download
आकश्मिक वाली संरक्षण कार्यविधि 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:50:43
pdf View Download
कार्यविधि 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:50:04
jpeg View Download
पुष्प विकास कार्यक्रम सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:56:00
docx View Download
च्याउको वीउ उत्पादन कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:55:23
docx View Download
गोब्रे च्याउ उत्पादनका लागि कम्पोष्ट मल बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:54:43
docx View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:53:48
PNG View Download
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना -१ 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:51:51
jpg View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको कार्यबिधी 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:51:18
pdf View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र अनुसुची 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:50:11
docx View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानबारे थप जानकारी 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:45:53
jpeg View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:45:12
jpeg View Download
प्राविधिकधारका बिद्यालयका सहयोग कार्यक्रम पु:न सुचना 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:43:53
jpeg View Download
गोब्रे च्याउ बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको प्रश्ताव स्वीकृती सम्बन्धी सूचना 4 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:41:50
jpeg View Download