प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

प्रदेश नं. ५, रुपन्देही ,नेपाल

सूचना

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार सहयोग कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेटहरु 4 दिन पहिले
22 Jan 2020 - 20:22:06
docx View Download
खाद्यान्न भण्डार घर निर्माण कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेटहरु 4 दिन पहिले
22 Jan 2020 - 20:21:36
docx View Download
जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेटहरु 4 दिन पहिले
22 Jan 2020 - 20:20:58
docx View Download
प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट 4 दिन पहिले
22 Jan 2020 - 20:20:20
docx View Download
बीउ भण्डारण गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट 4 दिन पहिले
22 Jan 2020 - 20:19:55
docx View Download
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु 4 दिन पहिले
22 Jan 2020 - 20:17:58
docx View Download
कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर निर्माण तथा सञ्‍चालनका लागि अनुदान कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु 4 दिन पहिले
22 Jan 2020 - 20:17:01
docx View Download
आरन व्यवस्थापन अनुदान आवश्यक फर्मेटहरु 4 दिन पहिले
22 Jan 2020 - 20:16:15
docx View Download
कृषि उपज ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेबलिङको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेट 4 दिन पहिले
22 Jan 2020 - 20:14:46
docx View Download
कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०७ मा प्रकाशित सुचना 6 दिन पहिले
21 Jan 2020 - 13:00:41
jpg View Download
कृषि उपजमा ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र लेब्लिङ्ग कार्यक्रमको लागि आवश्यक फर्मेट 1 हप्ता पहिले
19 Jan 2020 - 13:20:19
docx View Download
च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेट 1 हप्ता पहिले
19 Jan 2020 - 13:14:17
docx View Download
प्रोटेक्टेड हटिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेटहरु 1 हप्ता पहिले
19 Jan 2020 - 13:08:00
docx View Download
कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०४ मा प्रकाशित सुचना 1 हप्ता पहिले
19 Jan 2020 - 13:02:55
jpeg View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना 1 महिना पहिले
15 Dec 2019 - 11:17:18
pdf View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना 2 महिना पहिले
27 Nov 2019 - 10:33:03
pdf View Download
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्तावना आह्वानको सूचना 2 महिना पहिले
11 Nov 2019 - 12:03:02
pdf View Download
शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 7 महिना पहिले
10 Jun 2019 - 10:25:35
jpeg View Download
च्याउ विउ उत्पादन कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे 7 महिना पहिले
09 Jun 2019 - 07:39:13
jpeg View Download
मौरी विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे 7 महिना पहिले
09 Jun 2019 - 07:38:03
jpeg View Download
पुष्प विकास सहयोग कार्यक्रम २०७५ को नतिजा 7 महिना पहिले
07 Jun 2019 - 10:46:51
jpeg View Download
प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रबिधी बिस्तार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविदी 7 महिना पहिले
30 May 2019 - 07:19:14
pdf View Download
सूचनाको हक सम्बन्धी एन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण 7 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:55:02
docx View Download
अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना 7 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:54:29
docx View Download
कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आवश्यक जानकारीहरु 7 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:53:18
docx View Download
उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कारका लागि आवेदन दिने कृषकहरुका लागि न्युनत्तम मापदण्ड, निवेदनको ढाँचा र निवेदनसंग भर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा 7 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:52:46
docx View Download
बहुउपयोगी चिउरी, कल्की तथा नीम विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु र कार्ययोजनाको ढाँचा 7 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:51:57
docx View Download
आकश्मिक वाली संरक्षण कार्यविधि 7 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:50:43
pdf View Download
कार्यविधि 7 महिना पहिले
30 May 2019 - 05:50:04
jpeg View Download
पुष्प विकास कार्यक्रम सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट 7 महिना पहिले
30 May 2019 - 04:56:00
docx View Download