नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला (माटो,वीउ र बाली संरक्षण )

हरिहरभवन, ललितपुर

प्रमुख

सावित्री बराल

ठेगाना :-काठमाडौँ,नेपाल
इमेल:-sabitribaral127@gmail.com

सम्पर्क नम्बर-९८५१२२५७७३